U mjesecu julu PVJ Zenica imala je 37 intervencija

Profesionalna vatrogasna jedinica Zenica dugi niz godina slovi za jednu od najorganizovanijih i najprofesionalnih vatrogasnih društava, odnosno jedinica u našoj zemlji.

Iza sebe imaju niz uspješno realizovanih akcija, a važno je naglasiti da su sudionici brojnih akcija, humanitarnih projekata, te programa pri afirmaciji i upoznavanju javnosti o ovoj humanoj profesiji.

Juli je uvijek podložan požarima i velikom broju intervencija, a tokom ovogodišnjeg, Profesionalna vatorgasna jedinica Zenica imala je 37 intervencija.

Isto tako, važno je naglasiti da su od 01. januara do 01. augusta 2021. godine imali 283 intervencije na terenu, te uz to pokazali ažurnost, profesionalnost, humanost i ljudskost pri realizaciji i rješavanju istih.

Profesionala vatrogasna jedinica u Zenici, uključujući i plate uposlenih, finansira se iz budžeta Grada.