Izvještaj o stanju u Gradu Zenici na dan 28.07.2021. godine

Na osnovu dobijenih i obrađenih informacija, a u skladu sa članom 152. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10) i člana 14., 16. i 19. Pravilnika o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/19) dostavljamo Vam:

IZVJEŠTAJ o stanju u Gradu Zenici na dan 28.07.2021. godine (do 08:30 sati)

PRIRODNE I DRUGE NESREĆE I DOGAĐAJI

VATROGASNE INTERVENCIJE

Profesionalna vatrogasna jedinica Zenica u protekla 24 sata je obavljala svoje redovne poslove i zadatke, te je imala dvije vatrogasne intervencije:

·         Tehnička intervencija – otvaranje lifta – Radakovo

·         Vatrogasno dežurstvo na Smetovima

PRIRODNE I DRUGE POJAVE

Nisu dobijene relevantne informacije koje se odnose na prirodne nesreće ili druge pojave koje ugrožavaju živote i zdravlje ljude, kao i materijalna i kulturna dobra.

STANJE PUTEVA

Na području Grada saobraćaj se odvija na svim lokalnim putnim pravcima bez zastoja.

SNABDJEVANJE ENERGENTIMA, VODOM I STANJE TELEFONSKIH VEZA

Snabdijevanje električnom energijom je uredno.

Snabdijevanje vodom je uredno.

PLANIRANI RADOVI J.P. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. Zenica:

·         Lisačka,od broja  1 do kraja  ulice, sanacija  kvara na  vodovodnoj liniji, od 08:00 do 13:00 sati

·         U periodu od 22.07.2021. godine do 30.07.2021. godine biti će izvedeni radovi na rekonstrukciji dijela cjevovoda, a zatim i sanaciji oštećenja na kolovozu na kružnom toku Mokušnice, na Glavnoj gradskoj magistrali. S tim u vezi, obavještavaju se potrošači u visinskim dijelovima  naselja Mokušnice da  je zbog  radova  na  zamjeni dijela  cjevovoda moguće  da  dana 22.07.2021. godine  dođe  do smanjenja  pritiska vode ili prekida  u vodosnabdijevanju, te  molimo potrošače  da  uvaže navedenu informaciju.

Telekomunikacioni saobraćaj je u funkciji.

HIDROMETEOROLOŠKI I DRUGI PODACI

Stanje u 08:00 sati

Vremenska prognoza:  pretežno vedro

Temperatura zraka: 22 oC

Relativna vlažnost: 75 %

Stanični pritisak: 977.6 hPa

Pravac i brzina vjetra:  E, 4 km/h

Količina padavina za protekla 24 sata: – mm

Visina sniježnog pokrivača: –

Vodostaj rijeke Bosne u Zenici: 70 cm (normalan)

OSTALE INFORMACIJE

Na snazi je Naredba Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koja se odnosi na epidemiološku situaciju izazvanu coronavirusom (COVID 19).

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje, koje se odnosi na visoke vrijednosti temperature zraka, za vremenski interval 28.07.2021.13:00 sati do 28.07.2021. 18:00 sati.

 

OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZENICA