Uskoro početak radova na novoj saobraćajnici u Kaknju

U uredu načelnika Općine Kakanj Mirnesa Bajtarevića danas je potpisan ugovor za izgradnju nove saobraćajnice od ulice 7. muslimanske brigade do zgrade Općinskog suda i Policije. Potpisan je ugovor u vrijednosti 454.878,00 KM. Ovo je prva faza izgradnje ove saobraćajnice između Zavoda za planiranje općine Kakanj i Trgošped d.o.o. Kakanj. Također potpisan je i ugovor o nadzoru na predmetnim radovima sa firmom Celab d.o.o. Kakanj.

Napominjemo da je Općina Kakanj putem Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj obezbijedila projektnu dokumentaciju, provela postupak javne nabavke i odabrala izvođača radova i nadzornog organa. Zaključen je okvirni sporazum. Procijenjena vrijednost izgradnje ove saobraćajnice je 1.200.000,00 KM.

Načelnik Mirnes Bajtarević je organizovao sastanak sa predstavnicima javnih preduzeća koji obavljaju svoje poslove u Kaknju i sa predstavnicima PU Kakanj.

Tema razgovora bila je izgradnja nove saobraćajnice od ulice 7. muslimanske brigade do zgrade Općinskog stuba. Sastanku su prisustvovali direktor Zavoda za izgradnju i planiranje općine Kakanj i pomoćnik načelnika za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša. Obzirom da saobraćajnica prolazi kroz dio na kojem od ranije postoji različita komunalna infrastruktura, bila je ovo prilika da se i javna preduzeća upoznaju sa dinamikom radova kako bi svoje instalacije mogli rekonstruisati ili zamijeniti da bi projekat izgradnje mogao biti implementiran bez zastoja.

Pored ove saobraćajnice Općina Kakanj zajedno sa Vladom ZDK u Kaknju implementira i projekat izgradnje regionalne ceste Donji Kakanj-Arnauti i to dionicu od Donjeg Kaknja do Kondžila, za koju je planirano da se u 2021. godini utroši 1.200.000,00 KM.

 

akta.ba