ZENICA: Memorandum o razumijevanju sa UNICEF-om

Gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović i predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, Rownak Khan, potpisali su danas Memorandum o razumijevanju za unapređenje sistema socijalne i dječije zaštite sa ciljem prevazilaženja posljedica pandemije virusa Covid-19.

Socijalna zaštita koja se definiše ovim Memorandumom podrazumijeva integrisani pristup za prevazilaženje ekonomskih posljedica pandemije, prevashodno kroz saradnju Centra za socijalni rad, Biroa rada, civilne zaštite, kao i ostalih relevantnih pružalaca socijalnih usluga na lokalnom i kantonalnom nivou.

Glavni okvir u sklopu kojeg se projekt radi je sektor socijalne i dječije zaštite. Jedna od aktivnosti koja će se raditi u okviru projekta je socijalno preduzetništvo. Ranjive grupe i mladi će razvijati određene ideje koje će se finansirati kroz ovaj projekt. Projekt će putem grantova podržati lokalne zajednice i lokalna rješenja. Druga aktivnost u projektu se tiče uvođenja integrisanog vođenja slučajeva, gdje će se osigurati da se određena prava iz domena socijalne zaštite u saradnji sa drugim sektorima unaprijede. Posljednja aktivnost u projektu je smanjenje rizika od katastrofa. Radi se o komponenti koja se najvećim dijelom odnosi na jačanje kapaciteta Centra za socijalni rad za bolju pripremu za rad u kriznim situacijama”, izjavila je predstavnica UNICEF-a, Rownak Khan.

Gradonačelnik Fuad Kasumović izrazio je zahvalnost UNICEF-u što je Grad Zenicu izabrao kao jedinicu lokalne samouprave u kojoj će prvo formalizovati saradnju.

U okviru ovog projekta bit će formirane dvije radne grupe, koje će provoditi projektne aktivnosti. Fokus je na socijalnoj zaštiti ranjivih kategorija i mladih”, istakao je gradonačelnik Kasumović.

Projekt podrške unapređenju sistema socijalne i dječije zaštite finansira USAID, a Memorandum će biti potpisan za ukupno 10 lokalnih zajednica u oba bh entiteta. (Š. B.)