Mirni protesti građana protiv izgradnje HE Janjići

Danas je na platou ispred Gradske uprave u Zenici održan mirni protest pod nazivom „Sačuvajmo Janjićku adu i slapove“.

Predstavnici Eko foruma Zenica i Mjesne zajednice Janjići, Samir Lemeš i Miralem Kaknjo su u svojim obraćanjima pozvali nadležne da odustanu od projekta izgradnje hidrocentrale Janjići na rijeci Bosni, a konkretni zahtjevi bit će upućeni na pet adresa. Jedan od zahtjeva je poništenje ugovora o koncesiji.

„Procedure nisu ispoštovane, između ostalog, Gradsko vijeće je dva puta na dnevnom redu imalo tačku o utvrđivanju javnog interesa zbog čega je odluka iz decembra prošle godine nezakonita“, ustvrdio je Samir Lemeš.

Samir Lemeš

Predsjednik Mjesne zajednice Janjići, Miralem Kaknjo je istakao da nema odustajanja od borbe za zaštitu Janjićkih slapova, te da se „hidrocentrala neće graditi“.

Od Gradskog vijeće Zenica se traži da hitno pristupi izradi detaljnih planskih dokumenata i provođenju dodatnih istraživanja i provjere prirodne očuvanosti kako bi se prostori od ušća Lašve do Janjića planski uredili i postigla adekvatna zaštita prirodnih vrijednosti unutar njih, kako je to propisano Prostornim planom Grada Zenice 2016-2036.

Pored toga, traži se da Gradsko vijeće aktivno učestvuje u postupku izdavanja okolinske dozvole za hidroelektranu Janjići, da organizuje javnu raspravu i da kod dostavljanja svog mišljenja Federalnom ministarstvu uzme u obzir sve negativne aspekte koje će hidroelektrana Janjići imati po okoliš: pogoršanje kvaliteta vode u rijeci Bosni, pogoršanje klimatskih uslova u Zenici, izumiranje ugroženih vrsta, taloženje nanosa.

Jedan od zahtjeva je da se odmah proglasi moratorij na trošenje sredstava iz Programa prijateljskog okruženja sa JP Elektroprivreda BiH od 15.8.2019. godine  sa aneksom od 5.3.2021, kako bi se izbjegli negativni finansijski efekti po gradski budžet.

Gradonačelnik Fuad Kasumović je podsjetio da su odgovarajuće odluke oko HE Janjići donijete znatno ranije,od bivšeg saziva Općinskog vijeća, te podsjetio, da niži nivoi ne mogu derogirati odluke viših nivoa.

„Dozvola za gradnju hidrocentrale je data 2013. godine jednoglasno od strane Općinskog vijeća“, ukazao je Kasumović.(Š.B.)