Savez penzionera ZDK traži isplatu jednokratne pomoći za penzionere kao u RS-u

Savez udruženja penzionera Zeničko-dobojskog kantona ponovo je zatražio od federalne Vlade da uskladi, odnosno poveća penzije, da isplati jednokratnu novčanu pomoć, kao i da krene masovnija vakcinacija ove populacije stanovništva.

Inače, Vlada F BiH ranije je potvrdila da ove godine neće biti redovnog usklađivanja penzija, odnosno povećanja, jer kako je navedeno nije ispunjen ni jedan od dva tražena parametra kako bi se jedna takva odluka donijela. Jedan je rast BDP-a, a drugi rast troškova života. Međutim, u Savezu penzionera se ne slažu sa ovakvim obrazloženjem koji je za njih samo polovično tačan.

„Statistika je izašla sa podatkom da je BDP u minusu od 4,3 posto i da su troškovi života u minusu 0,09 posto, sa čime se mi u Savezu ne slažemo. Naime, mi smo prikupili podatke da su troškovi života rasli za 20 posto u odnosu na prošlu godinu, tako da tražimo redovno usklađivanje penzija prema rastu troškova života“, rekao je Mustafa Trakić, predsjednik Saveza udruženja penzionera ZDK.

U Savezu penzionera ujedno traže isplatu jednokratne novčane pomoći, kao što je to učinjeno u Republici Srpskoj. Dodatni zahtjev, kaže Mustafa Trakić, odnosi se na masovniju vakcinaciju penzionera u Federaciji, kod kojih je zbog objavljenih podataka zavladala svojevrsna panika.

„U ovoj godini, u prva tri mjeseca, smrtnost je porasla duplo i više, znači 1 350 penzionera je umrlo. Mislim da je razlog povećane smrtnosti slaba vakcinacija. Svugdje vidimo da su osobe starije od 65 godina u prednosti za vakcinaciju, međutim penzioneri i prijavljeni za vakcinaciju još nikada nisu pozvani da bi primili vakcinu, tako da je zavladala velika panika“, dodao je Mustafa Trakić.

Na sva ova pitanja i zahtjeve Savez penzionera očekuje konkretne odgovore od federalnog premijera Vlade Fadila Novalića sa kojim će biti održan sastanak 25. maja, a od ishoda tog sastanka ovise budući koraci koje će poduzeti penzioneri sa područja F BiH.(R.Š.)