Trenutna rekonstrukcija na dvije lokacije: Dom zdravlja Zenica proteklih godina adaptirao nekoliko porodičnih ambulanti

FOTO: Zenicainfo.ba

Dom zdravlja Zenica u proteklih nekoliko godina adaptirao je i rekonstruisao nekoliko porodičnih ambulanti, a sve u cilju pružanja bolje i kvalitetnije usluge za svoje korisnike. Dom zdravlja kontinuirano će i u narednom periodu nastaviti sa adaptacijama porodičnih ambulanti.

Trenutno je u toku adaptacija dvije ambulante porodične medicine i to u Crkvicama i u Janjićima. Dok se u porodičnoj ambulanti u Crkvicama izvode radovi u jednom dijelu, u drugom dijelu zgrade se i dalje pacijentima pruža kompletna zdravstvena njega i usluga. Radovi bi trebali biti završeni u roku od 60 dana, a njihova vrijednost je blizu 50 hiljada konvertibilnih maraka.

“Nakon rekonstrukcije dobit ćemo jedan kvalitetan prostor, moderan po svim normativima i standardima koji će onda imati funkciju da na najbolji način pruži kompletnu uslugu našim pacijentima”, kazao je doktor Ibrahim Gledo, načelnik Službe porodične medicine sa edukativnim centrom u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Zenica.

Ibrahim Gledo

Dom zdravlja u proteklih nekoliko godina adaptirao je i rekonstruisao desetak porodičnih ambulanti i to Blatuša, Potok, Centar, Pehare, Tišina, Nemila, Seoci i Arnauti, a izgrađeni su i novi objekti za ambulantu u Šerićima i Stranjanima. U planu su i ambulante u Perinom Hanu i Pojskama.

“Dom zdravlja Zenica nastaviti će sa adaptacijom svojih dotrajalih objekata. Shodno svojim mogućnostima, normativima i ponuđenim projektima Dom zdravlja nastavit će sa adaptacijom svojih prostora na opće zadovoljstvo kako zaposlenika tako i naših korisnika”, dodao je naš sagovornik. (B. D.)