Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode u izradi Gender akcionog plana za ZDK

Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode uz podršku Misije OSCE u BiH nedavno je održala uvodni online sastanak sa predstavnicima Gender centra FBiH o saradnji i stručnoj podršci na izradi Gender akcionog plana za Zeničko-dobojski kanton.

U 2020. godini, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je imenovala inter-resornu radnu grupu za izradu GAP-a, a čine je predstavnici komisije, resornih ministarstava i predstavnici civilnog društva. Zadatak radne grupe je da u skladu sa Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine za period 2018-2022., definira prioritetne i transferzalne oblasti djelovanja, koje se odnose na jačanje sistema, mehanizama i instrumenata ravnopravnosti spolova, te izradi Gender akcioni plan u Zeničko-dobojskom kantonu. Rok za izradu plana je šest mjeseci.

“Pred nama je dinamičan period u kojem ćemo građanima ZDK pokazati koliko ova komisija ima važan značaj kada je u pitanju osnaživanje ravnopravnosti spolova“, kazala je Amra Jupić, predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode.

Ova komisija ostvarila je dobru saradnju sa nevladinim sektorom, Misijom OSCE-a u BiH kao i Udruženjem Medica i Centrom za ženska prava. Ovaj plan mora biti prilagođen Gender akcionom planu BiH, a kako ističe naša sagovornica, poslužit će se dobrom praksom gradova, općina ali i dva kantona koji ga već imaju izrađenog, a riječ je o Srednjobosanskom i Kantonu Sarajevo.

“Nadam se da ćemo ostvariti dobru saradnju i sa Gradskom upravom jer Zenica ima izrađen Gender akcioni plan. U budućem periodu nadamo se podršci gradonačelnika te razmjeni iskustava”, kazala je gospođa Jupić.

Ovim strateškim dokumentom građani Zeničko-dobojskog kantona će prvi put u historiji imati ovako kvalitetan dokument koji će u javnom, političkom i društvenom životu omogućiti svima ravnopravno ostvarivanje ljudskih prava i građanskih sloboda, dodala je na kraju naša sagovornica. (B. D.)