Od 13. decembra novi red vožnje putničkih vozova Željeznica Federacije BiH

Vozovi će saobraćati u skladu sa izmijenjenim Redom vožnje, a u skladu sa Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 12. maja 2020. godine kojom se dozvoljava rad javnog linijskog i vanlinijskog prevoza putnika u željezničkom prevozu na području Federacije BiH, uz posebne epidemiološke mjere.

Na pruzi 11 Sarajevo – Čapljina – Sarajevo saobraćat će sljedeći putnički vozovi:

Na pruzi 12 Doboj – Sarajevo – Doboj saobraćat će sljedeći vozovi:

Do daljnjeg ne saobraćaju sljedeći putnički vozovi:

U skladu sa preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Federalnog štaba civilne zaštite, u cilju smanjenja rizika od prenošenja bolesti COVID-19, putnicima se preporučuje održavanje razmaka od najmanje jednog metra u vozu, te korištenje zaštitnih maski i dezinfekcija ruku pri ulasku u voz, kako bi svi sudionici u prevozu bili zaštićeni u najvećoj mogućoj mjeri.