Protokol o saradnji na pružanju zaštite potpisan između Vlade ZDK i Medike Zenica

FOTO: Zenicainfo.ba

Protokol o saradnji na pružanju zaštite, podrške, pomoći i zbrinjavanju žrtava nasilja u porodici i zajednici potpisan je danas između Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Udruženja žena Medika Zenica.  

Protokolom, koji je Kantonalna vlada nakon deset godina zapravo revidirala sa jednim od nosilaca aktivnosti na zbrinjavanju porodica žrtava nasilja, među osam u Bosni i Hercegovini, željela se između ostalog skrenuti pažnja javnosti na neispunjavanje obaveza države prema korisnicima sigurnih kuća. Po Zakonu o zaštiti žrtava nasilja Federacije BiH, različiti nivoi vlasti su dužni pokrivati troškove sigurnih kuća u BiH, podsjećaju iz Medike.

„Danas je garant održivosti Sigurne kuće Medika Zenica, jer smo uvidjeli da ne možemo biti u neizvijesnosti i čekati potpunu implementaciju Zakna o zaštiti žrtava nasilja iz 2013. godine, kojim se Federacija BiH obavezala da će sufinansirati 70 posto troškova sigurnih kuća, a kantoni 30 posto. Naš kanton je vodeći u Federaciji BiH jer podržava Sigurnu kuću već deset godina”, kaže direktorica Medike, dr sci. Sabiha Husić.

Zeničko-dobojski kanton će kao i do sada budžetskim sredstvima podržati funkciju ovog mehanizma prevencije nasilja u porodici i rodnozasnovanog nasilja i zbrinjavanja žrtava, istaknuto je danas.

Zeničko-dobojski kanton, kao i do sada, ove je godine iz budžeta izdvojio obaveznih 30 posto sredstava potrebnih da se osigura funkcija ovog mehanizma prevencije nasilja u porodici.

Potpisivanju Protokola prisustvovala je danas i dr. Ruth Wiseman, zamjenica britanskog ambasadora u BiH, koja je naglasila da je tokom pandemije došlo do povećanja broja slučajeva nasilja u porodici, jer su žene bile izolovane sa nasilnim partnerima, a taj broj će i porasti kako se pogoršavaju ekonomski uslovi.

Britanska ambasada u BiH ima značajnu ulogu u cjelokupnom procesu prilagođavanja Protokola s međunarodnim pravno-obavezujućim standardima i jedan je od stalnih donatora Medikine sigurne kuće.

Protokol o saradnji na pružanju zaštite, podrške, pomoći i zbrinjavanju žrtava nasilja u porodici i zajednici potpisali su danas direktorica Medike, Sabiha Husić, ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Azra Šabanović i premijer po ovlaštenju Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Mirnes Bašić, a podršku ovom činu iskazala je Britanska ambasada u BiH. (S. Stević)