Gradska izborna komisija: Obavještenje za lica vezana za svoje domove

FOTO: Web

Prema Pravilniku o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, podatke o licima koja su vezana za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invalidnosti, Izbornoj komisiji dostavlja Centar za socijalni rad.

Gradska izborna komisija obavještava birače koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove (kuće, stanove), a nisu na evidenciji Centra za socijalni rad, i žele glasati na Lokalnim izborima 15. novembra, da se mogu prijaviti Gradskoj izbornoj komisiji koja će organizirati njihovo glasanje putem mobilnog tima.

Navedene osobe mogu se prijaviti putem telefona: 032-447-755 i 032-447-758 na način da daju svoje kontakt podatke (ime i prezime, JMBG, adresa, broj telefona) kako bi ih članovi Izborne komisije mogli posjetiti radi uzimanja ličnih izjava o tome da žele glasati u svom domu. Ove osobe trebaju predočiti medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invalidnosti.

Prijave putem navedenog telefona mogu se izvršiti svaki radni dan od 10:00 do 15:00 sati do 19.10.2020. (ponedjeljak).

 

PREDSJEDNIK GIK-a
Selver Keleštura