U toku punjenje sistema daljinskog grijanja: Mogućnost početka grijne sezone 15. oktobar

Javno preduzeće “Grijanje” Zenica obavlja radove na punjenju sistema daljinskog grijanja.

“Iako se suočavamo sa problemima, trenutna dinamika je zadovoljavajuća”, kazao je u izjavi za RTV Zenica Kemal Veledar, tehnički direktor ovog preduzeća.

“Zbog slabosti cjevovodnog sistema čija je prosječna starost 40 godina, evidentiran je veći broj kvarova čija sanacija je u toku. Nakon završetka punjenja sistema treba uspostaviti cirkulaciju što će stvoriti tehničke preduslove za početak isporuke toplinske energije”, kaže Veledar.

“U ovom trenutku, napominje on, teško je prognozirati kada će to biti, ali smo u stalnom kontaktu sa isporučiocem, ArceloromMitallom Zenica i postoji mogućnost da grijna sezona počne i prije 15.oktobra.” (D. T.)