Završeno asfaltiranje ulice Envera Čerkeza

U Mjesnoj zajednici Tetovo završena je sanacija i asfaltiranje makadamskog puta u dužini 150 metara.

Radi se o ulici Envera Čerkeza čija širina nakon sanacije iznosi tri metra prosječno, uz obostrano postavljene bankine i proširenja na spoju sa glavnom cestom te na sredini trase.

Radove vrijedne 14.391,00 KM izvela je firma “Ado-Trans” d.o.o. Visoko, koja je nakon okončanja otvorenog postupka javne nabavke izabrana za izvođača.