FBIH: Inicijativa za bolju zaštitu dječijih prava

Zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, Alma Kratina podnosilac je inicijative za formiranje Vijeća za zaštitu dječijih prava na nivou većeg bh entiteta, koju je usvojila Federalna vlada na posljednjoj sjednici.

Vlada ocjenjuje opravdanom inicijativu poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Alme Kratine koja se odnosi na zaduženje Vlade FBiH da, u roku od 90 dana, formira Vijeće za djecu FBiH kao interresorno konsultativno, stručno i koordinirajuće tijelo Vlade FBiH koje će djelovati pri Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i u čijem će sastavu biti predstavnici nadležnih ministarstava, akademske zajednice i nevladinih organizacija koja rade s djecom i za djecu s ciljem sveobuhvatne institucionalne zaštite njihovih prava.

„Ovom inicijativom traži se, da u roku od 90 bude formirano interresorno stručno tijelo, koje će, dodatno, kroz jedan novi mehanizam bolje zaštititi prava djece, koja se svakodnevno krše“, ističe u izjavi za RTV Zenica Alma Kratina.

Alma Kratina

Zastupnica Kratina podsjeća da Vijeća za zaštitu dječijih prava funkcioniše na državnom nivou.

Iako buduće Vijeće na federalnom nivou resorno pripada Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, neohodno je učešće i drugih, prije svega Ministarstva zdravstva, ali i nevladin sektor.(Š.B.)