Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica – august 2020. godine

U mjesecu augustu 2020. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

–        Matična knjiga rođenih        127

–        Matična knjiga vjenčanih      97

–        Matična knjiga umrlih           122

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

Služba za opću upravu