Rezultati Javnog poziva o dodjeli novčane pomoći pojedincima sa područja grada Zenica za nabavku senzora za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi

Grad Zenica je putem Službe za boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti objavio Javni poziv o dodjeli novčane pomoći pojedincima sa područja grada Zenica za nabavku senzora za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi.

Javni poziv je objavljen na stranici Grada Zenica dana 04.03.2020. godine, a zbog pandemije COVID 19 predaja zahtjeva je  obustavljena do uspostavljanja prihvatljive epidemiološke situacije. Služba je početkom mjeseca juna obavijestila javnost da je navedeni poziv otvoren za predaju aplikacija do 30.06.2020. godine.

Rješenjem Službe broj 07-45-4571-1/20 od 23.07.2020. godine formirana je Komisija za obradu pristiglih zahtjeva. Nakon razmatranja dostavljene dokumentacije, Komisija je konstatovala da je prijavljeno 30 kandidata, od kojih su svi  kandidati  ispunili uslove Javnog poziva, te je za svih 30 kandidata  data saglasnost za dodjelu sredstava.

Jednokratna novčana pomoć za nabavku senzora za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi je odobrena  u pojedinačnom  iznosu od 300,00 KM, što je u ukupnom iznosu 9.000 KM. Aplikanti  kojima su odobrena sredstva će zbog primjene Zakona o zaštiti ličnih podataka biti obaviješteni pismeno na adresu, a uvid u rezultate mogu obaviti u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti.