Dug Federacije 5,7 milijardi KM

Ukupan unutrašnji dug Vlade Federacije BiH je 30.6.2020. iznosio 865.746.359 KM i u odnosu na prvi kvartal je veći za 19,06 posto ili za 138.582.967 KM.

Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH je iznosio 5.764.493.963 KM i veći je od duga u proteklom kvartalu za 8,54 posto ili 452.633.797 KM.

Ukupan vanjski dug i unutarnji dug Federalne vlade, u koji nisu uključene verificirane obveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i bivše Vojske Federacije, iznosi 5.763.769.915 KM i veći je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 8,84 posto ili 468.253.613 KM.

Federalna vlada se ove sedmice upoznala sa izvještajem o dugu za drugi kvartal 2020. godine.

Biznisinfo.ba