Tužilaštvo BiH se žalilo na odluku Suda BiH u slučaju Novalić, Solak i Hodžić

Tužilaštvo BiH je u zakonom propisanom roku izjavilo žalbu Krivičnom vijeću Suda BiH protiv odluke sudije za prethodni postupak tog Suda kojim su ukinute mjere zabrane prema osumnjičenim osobama Fadilu Novaliću, Fahrudinu Solaku i Fikretu Hodžiću u predmetu “Respiratori”, a koje su, kako kažu, “izrečene od Suda BiH po službenoj dužnosti, a ne po prijedlogu Tužilaštva BiH”.

“Tužilaštvo BiH je izjavilo žalbu protiv navedene odluke jer je Sud BiH u potpunosti propustio utvrditi da li su mjere zabrane ispunile svrhu radi kojih su izrečene, budući da je Sud BiH prethodno utvrdio postojanje okolnosti na strani osumnjičenih koje ukazuju da bi isti mogli ometati krivični postupak kontaktom sa svjedocima, a potom po službenoj dužnosti izrekao mjere zabrane radi otklanjanja tih okolnosti. Tužilaštvo BiH je stava da Sud BiH može donijeti na zakonu zasnovanu odluku o potrebi dalje primjene mjera zabrane prema osumnjičenim licima tek nakon što utvrdi rezultate mjera koje su bile na snazi, od čega će ovisiti potreba njihovog daljeg postojanja, ukidanja, pooštravanja ili zamjene za neku drugu mjeru propisanu zakonom, te nakon što utvrdi sistem kontrole primjene mjera zabrane”, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

Podsjetimo, Sud BiH je ukinuo mjere zabrane Novaliću, Solaku i Hodžiću nakon što je isteklo rješenje, a Tužilaštvo BiH nije zatražilo produženje mjera, odnosno nije se izjasnilo do predviđenog roka. Tužilaštvo je imalo rok od tri dana za žalbu.

N1 BiH