Grad Zenica nastavlja realizaciju sporazuma o vansudskoj nagodbi zaključenih sa povjeriocima Grada

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović potpisao je Zaključak o odobravanju sredstava u ukupnom iznosu od 97.198,55 KM, za isplatu sporazumnih izvršenja pravosnažnih sudskih rješenja.

Gradsko pravobranilaštvo Grada Zenica u ime Grada zaključilo je sporazume sa povjeriocima Grada, koji su se javili na Javni poziv gradonačelnika Zenice povjeriocima Grada za zaključivanje vansudskih nagodbi, objavljen krajem februara protekle godine.

Uslov za postizanje sporazuma bio je da se povjerioci odreknu zakonske zatezne kamate na iznos glavnice.

Pored ovoga, povjerioci su mogli da se odreknu i dijela glavnice i troškova postupka, što je garantovalo prioritetniju naplatu potraživanja, nego što je to slučaj sa povjeriocima koji su se odrekli samo zakonske kamate.

Zaključeno je ukupno 95 sporazuma o vansudskoj nagodbi.

Redoslijed isplata utvrdilo je Gradsko pravobranilaštvo Grada Zenica, a prema ponuđenim uslovima od strane povjerilaca Grada Zenice.

U toku 2019. godine završena je isplata za 56 potpisnika sporazuma, za što je iz Budžeta Grada Zenica za 2019. godinu izdvojeno 362.817,27 KM, od ukupno planiranih 365.000,00 KM za ove namjene.

Zbog otežanih porodičnih prilika iz tekuće budžetske rezerve isplaćena su sredstva za još jednog potpisnika sporazuma u iznosu od 7.318,09 KM.

Naredne sedmice nastavlja se realizacija sporazuma i biće isplaćeni povjerioci od rednog broja 58. zaključno sa rednim brojem 90. rang liste.

Na budžetskoj poziciji “Sporazumno izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja”, za 2020. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM.

Zaključenim sporazumima omogućili smo povjeriocima kraći period naplate potraživanja. Pored toga, realizacijom sporazuma ostvarili smo značajne uštede u budžetu. Zbog dugog perioda naplate potraživanja zakonske zatezne kamate su u nekim slučajevima prelazile iznose glavnog duga. Cilj Gradske uprave na čelu sa mnom je da svoje obaveze izmirujemo redovno, ali i da se racionalno odnosimo prema novcu naših građana“, kazao je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.

Uštede budžetskih sredstava ostvarene po osnovu zaključenih vansudskih nagodbi u 2017. i 2018. godini iznose 179.286,51 KM, dok je taj iznos u 2019. godini 115.886,16 KM.