Studenti UNZE uspješno obavili trosedmičnu praksu u Agenciji ZEDA

Nekoliko godina unatrag, Agencija ZEDA uspješno sarađuje sa Univerzitetom u Zenici kroz različite aktivnosti. I ove godine, otvorili su vrata studentima I ciklusa (treće godine) Politehničkog fakulteta UNZE, koji su izrazili želju da praksu obave upravo u Agenciji…

Tokom trosedmične prakse studenti su se upoznali s radom Agencije, rezultatima i aktivnostima projekata koje ZEDA danas implementira, predstavljena im je Laboratorija LIND u okviru koje su naučili o Direktivama i Uredbama EU, Zakonima BiH, BAS EN standardima, načinima i rezultatima ispitivanja sigurnosti proizvoda u Laboratoriji, dokumentaciji kvaliteta LIND-a, radnim nalozima…

Studenti su imali priliku saznati više o Impulsnom kreativnom centru, te su naučili više o generisanju poslovnih ideja, PEST i SWOT analizi kao i o analizi konkurencije. Predstavljen im je Biznis inkubator Zenica u kojem nastaju i razvijaju se brojne poslovne ideje, te u kojem danas posluje više od 40 preduzeća. Predstavljen im je Centar za poduzetnike i investitore i saznali su detalje o reagistraciji preduzeća, upoznali su se i s administrativno – finansijskim poslovima Agencije, a kao neizostavan element svakodnevnog poslovanja, naučili su o važnosti marketinške komunikacije, o njenim oblicima, medijima i instrumentima.

„Ovo je bila odlična prilika da studenti uoče razlike između akademskog i realnog okruženja, te da praktično primijene ono za šta su tokom obrazovanja dobili teoretsku podlogu – poručuju su iz Agencije ZEDA.(E.S.)