Održana vanredna sjednica, nije usvojena odluka o povlačenju sredstava MMF-a

Arhiva

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj vanrednoj, telefonskoj sjednici nije donijelo Odluku o povlačenju sredstava Instrumenta za brzo finansiranje (RFI) od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), s ciljem finansiranja povećanih potreba zdravstvenog sektora i mjera ekonomske stabilizacije.

Za odluku nisu glasali ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković, ministar odbrane BiH Sifet Podžić i zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Dževad Mahmutović.

Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) odobrio je 329 miliona eura hitne podrške Bosni i Hercegovini (BiH) u okviru Instrumenta za brzo finansiranje/Rapid Financing Instrument (RFI), što treba pomoći zemlji da ispuni hitne potrebe platnog bilansa izazvane globalnom pandemijom COVID-19.

RFI obezbjeđuje brzu finansijsku pomoć zemljama članicama koje se suočavaju sa hitnom potrebom u platnom bilansu, bez potrebe za sveobuhvatnim ekonomskim programom ili pregledima.

RFI može pružiti podršku u ispunjavanju širokog opsega urgentnih potreba, uključujući i one koje proizilaze iz cjenovnih šokova, prirodnih nesreća, konfliktnih i post-konfliktnih situacija. Finansijska pomoć u okviru RFI se pruža u obliku direktne doznake sredstava.

Lideri SNSD-a Milorad Dodik, HDZ-a BiH Dragan Čović i SDA Bakir Izetbegović na sastanku 11. aprila sa zvaničnicima EU i MMF-a postigli su dogovor o deblokadi 330 miliona evra od MMF-a za Bosnu i Hercegovinu, prema kojem je Republici Srpskoj pripalo 38 posto, a Federaciji BiH 62 posto kreditnih sredstava.

N1 BiH