Uređenjem korita Kočeve štite se građani i njihova imovina

Ovih dana izvode se završni radovi na realizaciji Ugovora o čišćenje korita rijeke Kočeve u dužini od 2.140 metara.

Ovi radovi podrazumijevali su mašinsko čišćenje nanosa iz korita i odvoz na deponiju, sanaciju obaloutvrde u Donjem Čajdrašu u dužini od 40 metara i izgradnju nove u istoj dužini, ugradnju kamenog nabačaja u cilju zaštite obale vodotoka na lokalitetu Luke, ispod Grma, kao i uklanjanje kamenih blokova iz korita rijeke u naselju Obrenovci.

Prema podacima Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Zenica, izvršeno je i čišćenje korita rijeke Kočeve od raskrsnice Poratje – Rebrovac pa uzvodno u dužini od 630 metara, čišćenje Čajdraškog potoka u dužini od 840 metara, čišćenje korita rijeke Kočeve kod mosta u Jagodićima i zaštita stambenih objekata kod Oglavine, tako što je izvršena ugradnja kamenog nabačaja kao zaštite obale vodotoka u dužini od 115 metara. “Realizacijom ovog ugovora želimo poboljšati protok vode i tako spriječiti isticanje rijeke iz korita. To predstavlja zaštitu imovine stanovništva Kočevskog slivu, gdje je u ranijem periodu usljed većih kiša i pojave bujičnih voda dolazilo do čestih plavljenja”, kaže Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.

Vrijednost radova je 116.494,90 KM, a projekat se realizuje na osnovu Sporazuma o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu, sklopljenog između Grada Zenice i Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Nadzor nad izvođenjem radova je Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje Grada Zenica.