Stanje u ZDK i dalje stabilno: 46 pozitivnih osoba, na respiratoru jedan pacijent

Današnji izvještaj Kriznog štaba ZDK za praćenje pandemije korona virusa kaže da su u Zeničko-dobojskom kantonu do sada testirane 420 osoba, a od toga ih je 46 pozitivno na korona virus, dok je 371 negativno.

Kada je u pitanju broj osoba koje su pod zdravstvenim nadzorom, njih je ukupno 3.141, od toga najviše u Tešnju 909, 677 u Žepču i 476 u Zenici. Mora se napomenuti da je u općini Maglaj došlo do naglog porasta broja oboljelih. Prije dva dana nije bilo slučajeva, dok je do danas zabilježeno sedam novozaraženih.

Jedan pacijent je hospitalizovan na Infektivnom odjelu koji je na respiratornoj podršci, a nema umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Kada su u pitanju oboljeli, broj pacijenata u izolatoriju/depadansu Infektivnog odjela je 7, broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu je 15.

Iz Kriznog štaba još jednom pozivaju građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
(M.Dizdarević)

OPĆINE ZDK Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 12.04.2020. do 12:00
Tešanj 909
Kakanj 145
Zenica 476
Visoko 126
Žepče 677
Zavidovići 253
Maglaj 311
Doboj Jug 89
Olovo 95
Vareš 25
Usora 6
Breza 29
UKUPNO 3.141
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom 12.04.2020. do 12:00
OPĆINE U ZDK POZITIVNI NEGATIVNI NEPOZNATO UKUPNO TESTIRANI RETESTIRANI POZITIVNI
Breza 1 2   3  
Kakanj 3 25   28  
Maglaj 6 9   15  
Olovo 0 2   2  
Tešanj 3 40   43 1
Vareš 0 2   2  
Visoko 1 15   16  
Zavidovići 10 43   54 1
Zenica 19 228 2 249 1
Žepče 3 5   8  
UKUPNO 46 371 2 420 3

 

Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 12.04.2020. do 12:00
1 Broj pacijenata u izolatoriju / depadansu Infektivnog odjela 7
2 Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu 15
3 Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci 1
4 Broj umrlih osoba/pcijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica 0