Kantonalni štab civilne zaštite donio Naredbu o zabrani spaljivanja korova i niskog rastinja

Kantonalni štab civilne zaštite na jučerašnjoj 10. vanrednoj sjednici, donio je Naredbu o zabrani spaljivanja korova i niskog rastinja u toku čišćenja poljoprivrednih površina na području Zeničko-dobojskog kantona.

Nredba stupa na snagu danas, 08. aprila 2020. godine i trajat će do 30.04.2020.