Izgradnja fekalne kanalizacije jedan od projekata koji se realizuju u MZ Perin Han

Među desetak lokacija na području našeg grada gdje su u toku radovi na poboljšanju komunalne infrastrukture je i naselje Perin Han. Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Zenica u ovom naselju trenutno realizuje projekat izgradnje dijela fekalne kanalizacije.

Radovi podrazumijevaju polaganje kanalizacione linije sa cijevima fi 250 mm i revizionih okana, polaganje dodatne cijevi fi 160 u dužini od četiri kilometra za potrebe teleoperatera, a počeli su sredinom januara i predviđeno je da budu završeni do kraja juna. Istovremeno se vrši i polaganje vodovodne cijevi od strane Javnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica. Vrijednost ovog projekta je 135.667,35 KM. Nakon raspisanog javnog poziva, ugovor je prošle godine potpisan sa preduzećem “Tuzlić” d.o.o. Breza.

“Na potezu od Putovića do Novog Radakova realizuje se više kapitalnih projekata. Osim vodovodne i kanalizacione infrastrukture, unapređenja telekomunikacione mreže, hiljade stanovnika ovog dijela Zenice zahvaljujući projektu gasifikacije imat će priliku u svojim domaćinstvima koristiti prirodni plin. Posljednjih mjeseci stanovnici Putovića, Gorice, Perinog Hana, Mošćanice, Dolače imaju otežanu cestovnu komunikaciju prema gradu ali sve ih molim za strpljenje jer će po realizaciji ovih projekata, ulica Bistua Nuova dobiti savremen izgled što će doprinijeti mnogo boljim uslovima života stanovništva, dok će istovremeno mnogo značiti i za privredne subjekte kojih je sve više u ovom dijelu našeg grada”, kaže Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.

Nadzor nad projektom izgradnje fekalne kanalizacije u dijelu Perinog Hana vrši Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica.