FUIP: Na graničnim prijelazima izdato 19.838 rješenja o stavljanju pod nadzor

Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH/FBiH.

Od nedjelje, 15.3.2020. godine, po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove rasporedila je inspektore iz svih 10 inspektorata na granične prijelaze, gdje trenutno 86 federalnih inspektorica i inspektora u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

Zaključno s 29. martom, prema dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 19.838 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana, saopćeno je iz ove uprave.

Nadzorima i mjerama je, prema dosad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 2.340 lica – državljana BiH s prebivalištem u Republici Srpskoj koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području Federacije BiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 224 lica – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Danas ističu mjere iz 2.265 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni inspektori, uključujući i rješenja izdata na GP Aerodrom Tuzla, čime je do sad za ukupno 4.168 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole lica kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji.

Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je 29.3.2020 na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona izvršio 7 inspekcijskih nadzora i 8 kontrolnih nadzora, te podnio 6 prekršajnih naloga u iznosu od 8.250,00 KM. Kod jednog subjekta nadzora utvrđeno je povećanje cijene s Liste proizvoda na koje se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena koja je sastavni dio Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena godine (voće i povrće).

U periodu od 15.-29.3.2020. godine na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona (od 23.3.2020. godine), izvršeno je 108 inspekcijskih nadzora, te 126 kontrolnih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima. Podneseno je ukupno 108 prekršajnih naloga u iznosu od 204.900,00 KM. Kod 126 subjekata nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene.

Povećanje cijena artikala s Liste proizvoda na koje se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena koja je sastavni dio Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (brašno, ulje, riža, kvasac, povrće, voće, zaštitne maske, sredstva za dezinfekciju, itd.) je do sad evidentirano kod ukupno 17 subjekata nadzora.