FŠCZ: Od danas svi koji ne poštuju samoizolaciju idu u prinudnu izolaciju