Psihologinja Kaknjo: Ljudi moraju biti svjesni samoizolacije

Situacija pandemije koju je izazvao korona virus u velikoj mjeri utiče na ljude ali i na njihovo mentalno zdravlje. Kod mnogih građana pandemija je izazvala strah, paniku  te veliku dozu neizvjesnosti.

Ubrzano širenje korona virusa te neprofesionalno izvještavanje o pandemiji pogoduje strahu koji svakim danom sve više prerasta u paniku te se na taj način kod građana blokiraju mehanizmi koji pomažu u suočavanju sa stresnim situacijama.

„Vrlo važno je da razinu tog straha držimo na onom nivou koji treba da nas podstakne na aktivnosti vezane za zaštitu sebe i onih ljudi iz naše okoline“, rekla je Inela Kaknjo, psiholog u Centru za mentalno zdravlje.

Jedna od preventivnih mjera koja je izdata od nadležnih institucija podrazumijeva samoizolaciju, kao najbolji vid zaštite sebe ali i drugih ljudi.

„Samoizolacija je jedno neprirodno stanje za ljude koji su, po svojoj prirodi društvena bića, kojima trebaju socijalni kontakti za potpuno blagostanje“, navela je Kaknjo, koja ističe da svi ljudi kao racionalna bića moraju biti svjesni da je samoizolacija ono što nam donosi više koristi nego štete za naš život te da se trebamo svjesno ponašati i poštovati mjere koja nam se predlažu.

Stručnjaci ističu da strah i paniku možemo spriječiti boljom komunikacijom sa porodicom, što će imati pozitivan uticaj na naše cjelokupno emocionalno stanje. Pravi trenutak je da se svi građani ponašaju odgovorno jer ostajanjem kući čuvamo svoje ali i tuđe živote.
(Irdina Nezić)