Zaštita ljekara i medicinskog osoblja u zdravstvenim ustanovama – zaštitna oprema

U novonastaloj situaciji kada prijeti epidemija „korona virusa“ u Bosni i Hercegovini, a u sklopu proglašene kontrolisane pandemije, meritorne institucije u cijelojdržavi čine zaista sve u granicama svojih mogućnosti kako bi spremno dočekale potencijalnu eksploziju ove virusne infekcije i kako bi seloš efekat ove virusne infekcije sveo na minimum.

Ljekarska/Liječnička komora Federacije, kao i sve Kantonalne/Županijske komore, prate razvoj situacije, a vijesti sa terena ukazuju da, od kantona do kantona, postoji veći ili manji problem sa nedostatkom zaštitne medicinske opreme za medicinske radnike, pogotovo one koji su na prvoj liniji borbe sa ovom epidemijom. Ova zaštitna oprema mora biti adekvatna i jednokratna i mora je biti u dovoljnom broju.

Zato molimo sve meritorne institucije koje su uzele učešće u bobi protiv ove prijeteće epidemije u BiH da, kao prioritet, obezbijede dovoljno adekvatne zaštitne opreme za ljekare/liječnike i druge medicinske radnike koji dolaze u prvi kontakt sa potencijalnim zaraženim pacijentima, tj.za one koji su na „prvoj liniji“.

Ukoliko ne zaštitimo ove ljekare i ukoliko oni obole, srušit će se i „prva linija“ borbe sa ovom epidemijom. Tada nam postojeći novostvoreni kapaciteti za izolaciju i liječenje neće biti ni približno dovoljni, ako  se epidamija razvije u punom kapacitetu.