Zbog velikog interesovanja, ZEDA ponovo pokreće CNC kurs

Agencija ZEDA organizuje kurs “Osnove CNC programiranja i rukovanja CNC mašinama”. Kurs je planirano da počne u zadnjoj sedmici marta ili prvoj sedmici aprila i održavat će se pet puta sedmično u terminu od 17:00 do 19:30 sati.

(S obzirom na situaciju  vezanu za corona virus i mjerama koje se poduzimaju i preporukama, ZEDA će djelovati u skladu sa instrukcijama koje budu naložene ali ovim putem molimo sve koji žele pohađati kurs da iskažu interesovanje kako bismo imali informacije koliko je zainteresovanih i kako bismo formirali grupe)

Kurs je namijenjen svima koji žele naučiti osnove CNC programiranja i rukovanja CNC glodalicama. Nakon završenog kursa, polaznici  će imati znanje koje će im omogućiti da samostalno mogu napraviti jednostavnije predmete. Tokom kursa, učesnicima će biti pojašnjeni i primjeri iz prakse /rad na NC tokarilici i drugim mašinama.

Sadržaj kursa:

Zaštita na radu

Tolerancije oblika i položaja

Kinematika rezanja i geometrija alata

Osnove teorije rezanja

Tehnologija obrade materijala skidanjem strugotine – glodanje

Uvod u izbor elemenata tehnologije obrade rezanjem

Koordinatni sistemi CNC mašine

Pregled tehnološke dokumentacije

Postupak programiranja

Programiranje kretanja alata

Zadavanje referentne tačake obratka (WorkOffset) i kompenzacije visine alata (tooloffset)

Kretanje alata po kružnici

Kompenzacija radijusa alata

Programiranje ciklusa bušenja

Kurs će voditi dipl.ing.maš. Anes Zukić i realizovaće se u prostorijama Agencije ZEDA (u Impulsnom kreativnom centru, II sprat).

Tokom kursa, učesnici će raditi na glodalicama Proxxon FF500 i Proxxon MF 70.

Kurs predviđa učešće maksimalno 10 u jednoj grupi, a planirano je da traje 25 radnih sati.

Nakon okončanja kursa, polaznicima će biti uručena potvrda o završenom kursu.

Cijena kursa: 234 KM (za zaposlene)

Cijena kursa: 117 KM (za nezaposlene i za studente)

Kurs je moguće platiti u dvije rate!

Plaćanje kursa će se vršiti putem računa Agencije ZEDA:

BBI banka dd Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj računa: 1413555320019308

Svrha: „Uplata za pohađenje kursa osnove CNC programiranja i rukovanja CNC mašinama“

Za uspješno pohađanje kursa poželjno je imati osnovna tehnička predznanja čitanja tehničkih crteža.

Prijaviti se možete klikom na LINK https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7Ll0hQifTWMdKnPeqhBdKAAbl4qV2idbqVHKXz5TqUCyV-g/viewform

Prijave su otvorene do popune mjesta!

Više informacija na broj telefona: 032 449 -412, kontakt osoba je Ajna Dedić