Terzić: Preostala sredstva za Zenicatrans opredijeliti za dugove prema dobavljačima

Darmin Terzić, direktor KJP "Zenicatrans"

Javnom preduzeću Zenicatrans odobrena je isplata 540.000, od gradskim budžetom planiranih milion konvertibilnih maraka, za isplatu dugujućih radničkih plata.

Darmin Terzić, direktor Zenicatransa u tehničkom mandatu, potvrdio je za RTV Zenica da su radnicima isplaćene plate i doprinosi za oktobar, novembar i decembar prošle godine i naknade za topli obrok u decembru.

Terzić podsjeća da je Odlukom o izvršenju Budžeta, iznos opredijeljen za pomoć Zenicatransu namijenjen isključivo za izmirenje duga prema radnicima.

„Volio bih da se donese izmena Odluke o izvršenju budžeta, koja bi omogućila da se preostala sredstva opredijele za izmirenje dugova prema dobavljačima, kako bismo pokrenuli Autobusku stanicu i počeli ostvarivati prihod za preduzeće. Autobuska stanica, ukoliko bi sada radila u punom kapacitetu, mogla bi nam donositi oko 70 hiljada maraka neto zarade mjesečno“, izjavio je Terzić.

To bi bilo moguće, uz prethodno odobrenje Vijeća i Gradske uprave, ukoliko bi se izmirili dugovi prema dobavljačima, u visini od oko 370 hiljada konvertibilnh maraka i platile tekuće obaveze, po osnovu računa za električnu energiju i telefoniju.

„Radnici Zenicatransa spremni su da pokrenu linije i počnu raditi“, kazao je u izjavi za RTV Zenica, predsjednik Sindikata ovog preduzeća, Huso Sarvan. Privremeni ugovor o najmu Autobuske stanice ističe 9. aprila i Sindikat se nada da će ovo preduzeće ponovo preuzeti javni gradski prevoz.

Huso Sarvan

Prema Terzićevim riječima, da bi takav scenarij bio moguć, potrebno je osigurati oko 220 hiljada za gorivo, oko 307 hiljada za nabavku rezervnih dijelova i 63 hiljade maraka, za zamjenu guma na autobusima. (Sanja Stević)