Sve veće potrebe za pomoć u liječenju boraca

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je prijedloge odluka o usvajanju programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima – za pomoć u liječenju boraca-branitelja“, i „Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“.

Planirana sredstva u Budžetu FBiH za 2020. godinu iznose od 1.500.000 KM za pomoć u liječenju branilaca i 400.000 KM za pomoć u sufinansiranju troškova sahrana i dženaza.

Pomoć u liječenju mogu ostvariti branioci koji imaju prebivalište na području BiH, ukoliko su bili pripadnici Oružanih snaga RBiH najmanje 12 mjeseci i nisu ostvarili pomoć po istom osnovu prema drugim propisima i ukoliko imaju relevantnu dokmentaciju koja nije starija od godinu dana.

“Mi smo populacija koja je na izmaku jer svi smo pretežno u trećoj životnoj dobi i imamo vidljive posljedice rata kao i cjelokupne društvene situacije. Sve više obolijevamo i svaka vrsta pomoći nam je bitna”, kaže Zakir Alispahić, predsjednik Skupštine Saveza RVI Federacije BiH.

Zakir Alispahić

Pravo na podnošenje zahtjeva za pomoć u sufinansiranju troškova dženaza i sahrana  pripadnika branilačke populacije imaju osobe koje nisu pomoć ostvarile po istom osnovu od drugog organa ili institucije, uz uslove koji će biti precizirani u javnom pozivu.

“Svake godine raste broj korisnika odnosno zahtjeva koje podnose članovi ove populacije koji sve više obolijevaju od najtežih bolesti. Kao i ranijih godina , vjerujem da će i ove godine prioritet u liječenju imati oni koji su oboljeli od najtežih oblika karcinoma, infarkta, srčanih oboljenja a najveći iznos pomoći je dvije hiljade konvertibilnih maraka a za pomoć porodici u sufinansiranju troškova dženaze i sahrane 400 do 500 KM”, kaže Alispahić.

Konkurs bi trebao biti otvoren u narednih 15 dana na web stranici ovog ministarstva sa obrascima za prijavu. (Belinda Dorić)