Nastavljeni radovi na izgradnji nove vodovodne linije za naselja Lokvine i Grm

U skladu s Planom investicionih ulaganja, JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica je nastavilo izgradnju nove vodovodne linije za naselja Lokvine i Grm.

Predmetna vodovodna linija je dio novoprojektovane vodovodne linije ukupne dužine cca 2.200 metara, od raskrsnice kod Oglavine prema naseljima Grm i Lokvine.

JP „ViK“ d.o.o. Zenica je polaganje nove vodovodne linije usaglasilo sa dinamikom radova na rekonstrukciji saobraćajnice koja vodi prema naselju Lokvine. Nakon izgradnje 500 metara linije u 2019. godini, u skladu sa planiranim nastavkom izgradnje saobraćajnice započeti su radovi na izgradnji novih cca 500 metara vodovodne linije.

Radove na izgradnji cjevovoda vlastitom mehanizacijom i radnom snagom izvodi JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, a Grad Zenica je obezbijedio potreban vodovodni i građevinski materijal.

Kada se izgradi kompletna vodovodna linija stvorit će se uslovi za proširenje distributivne gradske mreže na naselja Lokvine i Grm i njihovo priključenje na gradski sistem vodosnabdijevanja. Na taj način će biti kvalitetno riješeno pitanje snabdijevanja pitkom vodom velikog broja stanovnika koji trenutno koriste vodu iz bunara ili iz lokalnih vodovoda.