Novi konkursi za prodaju zemljišta u Radnoj zoni Zenica 1

Na oficijelnoj stranici Grada Zenica i Razvojne agencije ZEDA objavljen je konkurs o prodaji devet parcela i ponovljeni konkurs za dvije parcele neizgrađenog građevinskog zemljišta putem licitacije u Radnoj zoni Zenica I.

Prema riječima direktora Razvojne agencije ZEDA, Senada Pašalića, konkurs je otvoren   narednih 15-tak dana, a do sada je interes iskazalo dosta firmi i to proizvodnih profila što je izuzetno važno. Za potencijalne investitore je bitno da su parcele infrastrukturno opremljene, ističe Pašalić. Vodovodna, kanalizaciona, saobraćajna, elektro i PTT mreža biće na raspolaganju poslovnim subjektima što predstavlja značajnu prednost za sam početak poslovanja.

U posljednje dvije godine Uprava Grada Zenica, Služba za privredu i upravljanje razvojem u saradnji sa Razvojnom agencijom ZEDA mnnogo je uložila za infrastrukturno unapređenje  te ono što je prethodno predstavljalo problem uglavnom je riješeno.

Senad Pašalić

Licitaciona cijena od 50 KM po kvadratnom metru, kaže Pašalić, je realna obzirom na  unaprijed infrastrukturno pripremljeno i ponuđeno. Grad Zenica i Agencija Zeda u principu  posljednjih godina privredne subjekte u Radnoj zoni Zenica 1 odvaja od infrastrukturne mreže Rudnika, Željezare, tj. ArcelorMittala i uvode u novi infrastrukturni sistem koji gradi Grad Zenica.

Kako podsjeća Pašalić, Grad Zenica i Razvojna agencija ZEDA u posljednje dvije godine realizovali su prodaju 29 parcela građevinskog zemljišta u Radnoj zoni Zenica1, putem šest poziva, javnih konkursa za prodaju putem licitacija, a ukupno 25 novih investitora posluje.

Kao posljedica novih investicija trenutno je u gradnji ili u završnoj fazi gradnje novih pet objekata. Pojedini investitori predali su zahtjeve za urbanističke dozvole, tako da se bilježi stalni poslovni napredak. U ovom trenutku na prostoru Poslovne zone Zenica 1, zaposleno je oko 1.700 osoba. (Zijada Ramić)