Preliminarna lista dobitnika boračkih stipendija za 2019/20. godinu

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti obavještava studente sa područja Grada Zenice da je 25.12.2019. godine objavljena Preliminarna lista studenata koji su aplicirali na Konkurs za dodjelu boračkih stipendija.

Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti zahtjev za preispitivanje preliminarne liste putem protokola (nova zgrada Grada Zenice) od 25.12.2019. do 06.01.2020. godine.