Sindikat metalaca ZDK organizovao okrugli sto o dva bitna zakonska propisa

Sindikat metalaca Zeničko-dobojskog kantona organizovao je danas okrugli sto o dva bitna zakonska propisa, novom Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju, te o Zakonu o zaštiti radu, koji bi na nivou Federacije BiH, trebalo da bude usvojen nakon punih 29 godina.

Zakon o zaštiti na radu, jedan je od najznačajnijih zakona za radnike u metalskoj industriji. Novi propisi konačno bi trebalo da osiguraju zaštitu metalskih radnika i osiguraju pravovremenu intervenciju inspekcijskih organa u preveniranju povreda na radu. Ovaj zakon je u formi prijedloga usvojio Predstavnički dom Federalnog parlamenta, a Sindikat metalaca najavljuje i vlastite intervencije, prije nego se nađe pred zastupnicima Doma naroda.

„Imamo Zakon o zašititi na radu iz devedesete godine, koji je prevaziđen i gdje su kazne izražene u dinarima. On predviđa maksimalnu kaznu, koja se kada to preračunamo u konvertibilne marke, iznosi 50 KM. Imamo problem sa inspekcijama koje, zbog nepostojanja resursa, ne mogu odgovoriti svojim obavezama. Recimo, u prvom polugodištu 2018. ukupne kazne, izrečene za nepoštivanje propisa iz oblasti zaštite na radu na nivou ovog kantona, u visini su od 500 KM. Ako znamo da u ZDK radi više hiljada posodavaca i da ima više od 80 hiljada radnika, to je zaista neprihvatljivo“, navodi Mujkanović.

U radu današnjeg okruglog stola učestvovalo je 30-ak sindikalnih povjerenika iz sedam organizacija Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona. Predsjednik Sindikata, Kenan Mujkanović najavio je da će nakon zaključaka današnjeg skupa, Sindikat artikulisati i konkretne zakonske sugestije, za koje se nada da će u formi amandmana biti predloženi na sjednici Doma naroda. (Sanja Stević)