Provedena kampanja povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

Policijski službenici MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, u okviru kampanje Međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci u BiH pri Ministarstvu pravde SAD-a (ICTAP), učestvovali su danas u akciji promocije borbe protiv korupcije.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, službenici Uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, zajedno sa grupom učenika završnih razreda zeničkih osnovnih škola, u Tržnom centru Džananović, dijelili su promotivni materijal s ciljem jačanja svijesti mladih o štetnosti korupcije i značaju njene prevencije i suzbijanja.

„Svake godine u saradnji sa ICTAP-om organizujemo ovu akciju u mjesecu borbe protiv korupcije. U saradnji sa osnovnim školama izašli smo u Tržni centar, kako bismo razgovarali sa građanima, da bismo probudili njihovu svijest o korupciji, koja je u našem društvu veoma ozbiljan problem. Građani trebaju da znaju kako prepoznati i na koji način i kome prijaviti korupciju. Policija ima i svoj preventivni karakter. Uloga policije je i komunikacija sa građanima, radimo sa zajednicom koliko god je to moguće, a kad nije, onda djelujemo represivno“, kaže samostalni inspektor Goran Telalović, šef Odsjeka za edukaciju u Upravi policije MUP-a ZDK.

Goran Telalović

Mladi odlično poznaju sve pojavne oblike korupcije, a što je najvažnije, poguban uticaj koji ona ima na društvo.

„Na mladima svijet ostaje, tako da mi iz mlađe dobi trebamo biti upućeni u stavari koje se dešavaju. Mnogi od nas će živjeti ovdje i treba da radimo na boljitku ovog društva“, poručuje učenica devetog razreda Osnovne škole Meša Selimović, Adna Baručija, a njen školski kolega, Meša Ekinović dodaje: „Korupcija je negativna pojava u bh. društvu i mi mladi želimo da se to promijeni, kako bi stvari krenule nabolje“.

Dječaci i djevojčice su bili podrška građanima koji su za ovu priliku učestvovali u anketi o korupciji, čiji će rezultati biti iskorišteni u analizama Uprave MUP-a ZDK. (Sanja Stević)