Grad Zenica pristupa procesu BFC recertifikacije

Grad Zenica pristupa procesu recertifikacije za dodjelu certifikata za povoljno poslovno okruženje. Međunarodni certifikat za povoljno poslovno okruženje – BFC je dodijeljen Gradu Zenica u mjesecu oktobru 2017. godine, uz obavezu da vrši recertifikaciju svake tri godine.

Proces recertifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi se vrši u skladu sa ažuriranim standardom BFC SEE Edicije III koja podrazumijeva 10 kriterija i 67 potkriterija. Pri tome, najveći akcenat je na unapređenju administrativnih procedura, strateškom planiranju, aktivnoj saradnji i komunikaciji sa privredom, promociji gradske uprave, transparentnosti, ubrzanom pribavljanju dokumenata i podataka za potencijalne investitore i slično.

U skladu sa novom edicijom sve navedeno gradska uprava mora dokazati postavljanjem dokazne dokumentacije u BFC SEE softver gdje se tehnički odvija cijeli proces evaluacije.

Gradska uprava je u periodu od sticanja BFC certifikata do iniciranja procesa recertifikacije kontinuirano radila na poboljšanju poslovnog ambijenta u Zenici. U međuvremenu je uspješno implementiran projekat LIFE – Regulatorna reforma na lokalnom nivou, kroz koji je analizirano svih 165 administrativnih postupaka a čak 90% njih je pojednostavljeno ili unaprijeđeno.

U gradskom budžetu su u 2018. godini po prvi put opredijeljena podsticajna sredstva za privrednike, zatim realizovana je i prva subvencionirana kreditna linija za privredne subjekte koju je iskoristilo 29 privrednih subjekata. U saradnji sa Udruženjem Poslodovaca, Zeničkom razvojnom agencijom ZEDA uz podršku Privrednog savjeta Grada Zenica je po prvi put kreiran i Program mjera za unapređenje privrede na području Grada Zenice. Inicirani su i realizovani značajni projekti za unapređenje infrastrukture u Poslovnoj zoni Zenica 1 (nove saobraćajnice, vodovodne i kanalizacione instalacije, gasifikacija, javna rasvjeta) vrijednosti preko 1 miliona KM kao i projekti za jačanje poduzetničke infrastrukture.

Zbog infrastrukturne opremljenosti zone i značajnog strateškog položaja povećan je interes za ulaganja u Poslovnoj Zenica 1. Tokom 2018. i 2019. godine formirano i prodato 29 novih parcela. Broj zaposlenih u samoj zoni je u kontinuiranom porastu, a ukupan broj zaposlenih u Gradu Zenica se u periodu od 2016. do 2018. godine povećao za 2.600. Broj registrovanih obrta je u kontinuiranom porastu kao i broj preduzeća na 1.000 stanovnika. Organizovani su i zajednički nastupi i posjete na različitim međunarodnim sajmovima kao i brojni B2B susreti u saradnji za Zeničkom razvojnom agencijom ZEDA.

Realizovan je i niz drugih aktivnosti koji između ostalog podrazumijevaju snižavanje troškova poslovanja (ukidanje naknade za korištenje građevinskog zemljišta – KGZ), pojednostavljenje procesa izdavanja dozvola, saglasnosti, poboljšanje gradskih propisa, povećanje transparentnosti administrativnih procedura i slično. Uspostavljen je i Centar za poduzetnike i investitore u svrhu pružanja detaljnih informacija za realizaciju investicije. Formirane su i dvije nove poslovne zone, Zenica Sjever i Zenica Jug u kojima će se u narednom periodu realizovati nove investicije i kreirati nova radna mjesta.

Proces recertifikacije će trajati od 9 do 12 mjeseci, a za realizaciju cijelog procesa je formiran Tim za provođenje BFC recertfikacije koji sačinjavaju predstavnici resornih službi i Zeničke razvojne agencije ZEDA. Za tehničku podršku tokom cijelog procesa je zadužen Odsjek za lokalni i ekonomski razvoj pri Službi za privredu i upravljanje razvojem. Cilj recertifikacije je jačanje internih kapaciteta za kontinuirano unapređenje poslovnog ambijenta i konkurentnosti u privlačenju novih investicija, te podsticanje razvoja lokalne privrede.

Sve informacije o realizovanim aktivnostima u oblasti privrede Grada Zenica i podsticanju njenog razvoja možete pogledati u Zeničkim privrednim biltenima putem linka: http://www.zenica.ba/centar-za-investitore/.