Stav vijećnika o Inicijativi RTV Zenica

Menadžment Javnog preduzeća RTV Zenica sačinio je Inicijativu za planiranje sredstava u gradskom budžetu u narednoj godini za finansiranje rada ovog preduzeća u punom iznosu.

Inicijativa, koju je podržao i Sindikat preduzeća, dostavljena je i vijećnicima u Gradskom vijeću Zenice, a za mišljenje o njoj pitali smo danas neke od njih.

“Klub vijećnika SDP-a, na poziv gradonačelnika Zenice, aktivno je učestvovao u izradi Nacrta budžeta Grada Zenice za 2020. godinu, a u javnoj raspravi uputili smo 19 prijedloga na ovaj dokument, na kojima ćemo insistirati, a da ih ne bi ugrozili, bit ćemo susdržani na prijedloge i amandmane drugih klubova političkih subjekata, koji participiraju u Gradskom vijeću, kaže Almir Babajić, vijećnik SDP-ea u Gradskom vijeću Zenice, navodeći da ukoliko Gradska uprava podrži pomenutu Inicijativu RTV Zenica, onda će je podržati i vijećnici SDP-a u Vijeću”, kazao je Almir Babajić, vijećnik u Gradskom vijeću.

Almir Babajić

“Klub A SDA smatra da je finansiranje nezavisnih medija vrlo važno za tačno, blagovremeno i istinito informisanje javnosti i zbog toga ćemo profesionalno i sa punom pažnjom pristupiti razmatranju Inicijative RTV Zenice, a trenutno Klub vijećnika A SDA još nije zauzeo zajednički stav o ovoj Inicjativi”, riječi su Rusmira Isaka, vijećnika ove stranke u Gradskom vijeću Zenice.

Rusmir Isak

“Stav vijećnika Demokratske fronte u Gradskom vijeću po pitanju Inicijative RTV Zenice pozitivan je i spremni smo podržati prijedloge predlagača u smislu povećanja stavki za izdvajanje sredstava za proizvodni proces i sufinansiranje radnika, kako je to traženo, jer smatramo da je neophodno da se nabavi nova oprema kako bi se proizvodni proces u narednom periodu mogao odvijati nesmetano”, rekao nam je Goran Bulajić, vijećnik DF-a u Gradskom vijeću Zenice.

Goran Bulajić

Mišljenje o Inicijativi RTV Zenica za finansiranje njenog rada u punom iznosu iz budžeta Grada Zenice u narednoj godini, iako smo tražili, nismo dobili od Kluba vijećnika SDA, kao niti od vijećnika SBB-a u Gradskom vijeću.(Vesna Jovanović)