Drugi turnir za paraplegičare u kuglanju okupio 16 takmičara

U povodu obilježavanja 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica organizovalo je 2. turnir u kuglanju za paraplegičare. Manifestacija je okupila 16 paraplegičara iz Zenice, Visokog i Žepča.

„Namjera nam je da kuglanje uvedemo kao redovan sport za paraplegičare. Želimo pokazati da paraplegičari mogu biti aktivni članovi zajednice kroz sport i sve druge aktivnosti. Nastojimo da obuhvatimo kanton i da će to lagano rasti i da ćemo jednoga dana organizovati takmičenje na kantonalnom nivou“, izjavio je Harun Aliefendić, predsjednik paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica.

Iako je takmičenje u drugom planu, želja organizatora je da ovo preraste u kantonalni nivo. Da okupi još veći broj osoba sa invaliditetom i da pokažu da su ravnopravan dio zajednice.

„Kroz najtecanje imamo i druženje. Srećem ovdje svoje prijatelje. Želim da se što veći broj njih uključi. Voljela bih da se kuglanje omasovi i u drugim gradovima kantona, Žepču, Maglaju, Visokom”, naglasila je Ljilja Slišković iz Žepča.

Biti dio zajednice i društveno koristan jedan je od programskih ciljeva udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica. Do sada su više puta uspješno potvrdili kroz organizaciju ovih i sličnih manifestacija. Pojedinačni rezultati i plasmani ovoga puta bili su u drugom planu. (Mirsad Pripoljac)