Porezna uprava FBiH kod jednog poslodavca otkrila 13 neprijavljenih radnika

Porezna uprava Federacije BiH je samo u jednom danu, 21.11.2019. godine, kod jednog poreznog obveznika otkrila 13 neprijavljenih radnika koji su radili na crno i na taj način bili eksploatisani od strane poslodavca.

U protekle četiri godine u akcijama je otkriveno 6.864 neprijavljena radnika, 6.278 obveznika koji nisu izdavali račune, 5.414 obveznika koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad i 1.780 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj. Zbog ovih nepravilnosti Uprava je zapečetila 4.142 objekta i izdala 12.291 prekršajni nalog sa izrečenim novčanim kaznama u iznosu od preko 30,1 milion maraka.

I pored svih aktivnosti koje se provode, još uvijek je prisutan značajan broj poslodavaca koji zapošljavaju radnike na crno, ne izdaju fiskalne račune, obavljaju djelatnost bez odobrenja za rad i vrše druge nepravilnosti. Stoga, u cilju efikasnije borbe protiv ovakvih pojava, pozivamo sve građane da nam pomognu i prijave sva saznanja o nepoštivanju poreznih zakona.

Bosna i Hercegovina je naša domovina u kojoj trebamo ostati i biti sretni, a ne obespravljeni, poniženi i eksploatisani. Ne smijemo dozvoliti da naša pojedinačna i kolektivna prava, poput prava na zdravstvenu zaštitu, prava na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja nam pripadaju po osnovu radnog odnosa, umanjuju oni koji ne prijavljuju radnike i ne plaćaju poreze i doprinose, varajući tako i građane i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo.

Porezna uprava je do sada zaprimila 4.450 prijava građana i sve dostavljene prijave bile su predmet provjere i po njima je postupljeno.