Osigurana sredstva za projekat Plava voda

Nedavno je u Sarajevu potpisan ugovor između Ministarstva finansija i trezora BiH i direktorice EBRD-a u našoj zemlji o osiguranju sredstava za projekat Plava voda.

Riječ je o grant sredstvima koja će dobiti sve općine odnosno komunalna preduzeća u ovom projektu a iznos sredstava je 500 hiljada eura.

“Sredstva su namjenska i koristit će se isključivo za provođenje mjera za umanjenje gubitaka do kojih dolazi prilikom vodosnabdjevanja od lokalnih preduzeća do konačnog potrošača”, kazao je za naš portal Ernad Granić, direktor Regionalnog vodovoda Plava voda.

“Što se tiče realizacije Plava voda dosta posla je urađeno a puno posla je i pred nama. Ono što je najatraktivnije je to da su tenderi za izbor izvođača koji nadziru radove na ovom projektu objavljeni i zatvoreni. Imamo dobrih ponuda da se odabere kvalitetan izvođač. To će izabrati komisije koje su formirane od svih učesnika u projektu. Želimo biti transparentni i na taj način uključiti sve općine, kantone i fond za zaštitu okoliša kako bi izabrali najbolje izvođače radova. Iako nas je pratilo niz problema kada birate izvođača radova, onda je riječ o projektu koji je u poodmakloj fazi”, kazao je Granić.

Regionalni projekat Plava voda će unaprijediti vodosnabdijevanje stanovništa četiri općine, sa oko 200 hiljada stanovnika. (Belinda Dorić)