Medica Zenica započinje kampanju “16 dana aktivizma”

Medica Zenica i ove godine planira nizom aktivnosti obilježiti „16 dana aktivizma „koje se inače obilježavaju od 26. novembra do 10. decembra. Cilj ove kampanje jeste ekonomsko osnaživanje žena ali i podići svijest građanstvu da se o nasilju ne šuti .

Kada je u pitanju statistika Sigurne kuće, SOS telefona, te psihološkog i pravnog savjetovališta Medike Zenica, vidimo porast prijavljenih slučajeva nasilja što može ukazivati da građani postaju svjesni kada je u pitanju nasilje u porodici i da ga češće prijavljuju, kaže Sabiha Husić, direktorica Medike.

“Teško je reći da li je došlo do porasta ili ne, ali statistike govore da je došlo do podizanja svijesti kada je u pitanju nasilje kao i javno progovoriti o nasilju i zatražiti podršku i pomoć a to je siguran put ka prevenciji”, ističe direktorica.

Kroz sigurnu kuću Medice Zenica od 1993. godine do danas zbrinuto je oko 2250 korisnica, žena i djece a kroz različite kampanje i projekte cilj je ekonomski osnažiti žene. Samo u prvih šest mjeseci ove godine u sigurnu kuću zbrinute su 43 žene.

“Žene iz naših ruralnih sredina koje su liderice i koje su prošle programe Medike Zenica, ove godine samostalno realizuju radionice u svojim mjestima na području Zenice ali i Zavidovića, Žepča, Maglaja i drugih općina na temu nasilja nad ženama i djevojčicama, odnosno nasilja u porodici. Sve nas je više na ovom području, prepoznajemo nasilje i ne želimo šutiti te je sigurno, da ćemo tražiti mehanizme koji će na određen način sankcionisati sve one koji čine nasilje”, dodala je direktorica.

I ove godine Medica Zenica planira nizom aktivnosti obilježiti 16 dana aktivizma. Na centralnoj svečanosti, 10. decembra između ostalog će promovisati žene koje su uspješno završile ekonomsko i psihosocijalno osnaživanje te im uručiti opremu kako bi nastavile sa svojom djelatnošću. (Belinda Dorić)