Održana javna debata u Zenici: Značaj ulaska Bosne i Hercegovine u EU

Danas je u prostorijama Muzeja grada Zenice, Gradski debatni klub Agora organizovao javnu debatu na temu „Za Bosnu i Hercegovinu ulazak u EU treba biti sredstvo, a ne cilj“.

Današnja tema javne debate nudi nešto drugačiji pogled na izrazito aktuelnu temu EU integracija i potiče na razmišljanje o tome šta EU zapravo predstavlja Bosni i Hercegovini.

„Ovo je jedna aktuelna tema na koju često vodimo debate, gdje mi na neki način lobiramo kod građana, posebno mladih. Danas su tu negacijski i afirmacijski timovi da pokažu mladima da imamo sredstva i harizmu da se unaprijedimo“, rekao je Adil Arapović, jedan od debatanata.

Prostorije Muzeja danas su bile skoro pa pune, što govori da su mladi u Zenici zainteresovani za javne debate, a trenerica Gradskog debatnog kluba Agora, Teona Nešović, ističe kako su debate bitne za mlade ljude jer potiču na razmišljanje, nadogradnju ili čak mijenjanje stavova, uče ih govorništvu, kao i kulturi dijaloga.

„Kultura dijaloga je jako bitna za mladu osobu naročito u BiH, jer u državi u kojoj živimo, ako nemamo kulturu dijaloga nemamo ni osnove za dalje. Moramo imati način kojim ćemo sutra kritički razmišljati i iznositi svoje stavove. Mladi danas nisu spremni dati odgovore ni na ona jednostavna pitanja. Odgovaraju sa onim informacijama koje su čuli u školi, porodici, od prijatelja i slično bez iznošenja i razvijanja svog kritičkog stava o toj temi“, izjavila je Džana Delibašić, debatantica.

Debatni klub Agora, djeluje pri Udruženju za brigu i opšta prava djece „Naša djeca“ Zenica, te krovnoj organizaciji koja u našoj zemlji promoviše i podržava debatu, Centru za kulturu dijaloga BiH.

„Za ovih godinu dana postojanja Gradskog debatnog kluba Agora, ostvarili smo mnogo uspjeha i imali mnogo javnih debata. Naši učesnici su išli na nekoliko seminara o javnoj debati, kulturi dijaloga i javnog govorništva. Učestvujemo i na javnim debatnim takmičenjima, seminarima i kampovima“, za naš portal rekla je Teona Nešović, trenerica Gradskog debatnog kluba Agora.

Član Debatnog kluba Agora može postati bilo koja mlada osoba zainteresovana za debatiranje i javno govorništvo. (Ajna NIkontović)