Konferencija “Pozitivna percepcija invaliditeta” održana u Zenici

„Pozitivna percepcija invaliditeta“ naziv je konferencije, održane danas u Zenici u organizaciji Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize u sklopu projekta „Djeca uče o osobama sa invaliditetom“.

Ovom prilikom razgovaralo se o dosadašnjoj praksi u provedbi projekta, njegovom značaju sa aspekta obrazovnog sistema, te o njegovom unapređenju.

“Želimo da naše najmlađe članove društva educiramo i pokažemo im da invaliditet nije bauk i da im stvaramo pozitivnu percepciju invaliditeta, te da kroz obrazovni sistem, radionice, igru i zabavu upoznamo djecu sa svim oblicima invaliditeta sa kojim će se u životu sigurno susretati, kako bi spoznali činjenicu da su i osobe sa invaliditetom značajni i ravnopravni članovi svakog društva”, navodi Harun Aliefendić, predsjednik Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize.
“U tom smislu naša zemlja i škole bilježe već veliki napredak, jer imaju pomaka i iskustva u provedbi inkluzije i prihvatanju osoba sa invaliditetom, pa i sama djeca već dosta znaju i o pojmivima znakovnog jezika, korištenju invalidskih kolica i bijelog štapa, što je već sada jedna dobra misija i dobar korak naprijed u stvaranju  pozitivne atmosfere, a i neke buduće klime o prihvatanju postojanja invaliditeta”, ističe Aliefendić.

Projekat „Djeca uče o osobama sa invaliditetom“ realizuje se od 2016. godine u osnovnim školama u Zenici, gdje i dalje nastavljaju sa njegovom provedom, u namjeri da ga nekad vremenom prošire i na prostor ZDK, ukoliko to sredstva dozvole, navode u Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize. (Vesna Jovanović)