Prilika za školovanje: Obrazovanje odraslih finansira se iz budžeta

Prema popisu stanovništa iz 2013. godine, u Bosni i Hercegovini je bilo blizu 90 hiljada nepismenih.

Ovi podaci iznenađuju s obzirom da je osnovno obrazovanje u cijeloj BiH obavezno. Iz kantonalnog budžeta izdvojena su značajna sredstva za ove namjene, raspisani su i konkursi, ali je broj zainteresovanih jako mali.

Obrazovanju odraslih ranijih godina nije se posvećivala gotovo nikakva pažnja u našoj zemlji, a danas nadležni pokazuju interes za poboljšanje obrazovne strukture stanovništva u BiH kroz podršku programima obrazovanja odraslih. Svjesni koliko je opismenjavanje stanovništva značajno za veće zapošljavanje i održivi razvoj zemlje, iz kantonalnog budžeta samo u protekle dvije godine izdvojeno je oko 460 hiljada maraka. Nakon raspisanih konkursa odziv zainteresovanih građana da završe osnovnu školu bio je mali. „Iako je prema podacima Službe za zapošljavanje značajan broj građana Zeničko-dobojskog kantona bez završene osnovne škole, a za osnovno obrazovanje odraslih su osigurana značajna sredstva. Dakle, građani našeg kantona, ne plaćaju sticanje osnovnog obrazovanja odraslih kako je bilo do donošenja Zakona o obrazovanju odraslih. U narednom periodu potrebno je izvršiti detaljnu analizu i utvrditi razloge slabog odziva građana i planirati potrebne i adekvatne mjere, kako bi se što više građana prijavilo na javne pozive i završilo osnovno školu“, kaže Bernadeta Galijašević, pomoćnica ministra za obrazovanje u Vladi ZDK.

Na području Zeničko-dobojskog kantona donesen je trogodišnji plan za obrazovanje odraslih u kojem su sadržane sve komponente i svi nosioci aktivnosti i rokovi za implementaciju plana. Iz ove zakonske definicije svrhe obrazovanja odraslih, a imajući u vidu načine na koje se odrasli obrazuju kao prioritetne obrazovne oblasti, nameću se osnovno obrazovanje odraslih, sticanje kvalifikacija završetkom srednjoškolskog obrazovanja, i različiti programi razvijanja kompetencija zaposlenih i nezaposlenih osoba u svrhu zadovoljenja potreba poslodavca za kvalificiranom i kompetentnom radnom snagom, pronalaska i zadržavanja zaposlenja, veće mobilnosti na tržištu rada, lakšeg uključivanja u društveni život i zadovoljenja specifičnih društvenih interesa.

Kantonalna ministrastva će u narednom periodu kontinuirano kroz različite projekte promovisati obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje, i realizovati promotivne kampanje i sajmove namijenjene podsticanju građana za aktivno učešće u programima obrazovanja odraslih.  (B.D.)