Radionica za kreiranje strategije razvoja malih i srednjih preduzeća

Radionica za kreiranje strategije razvoja malih i srednjih preduzeća održana je danas u Zenici.

Organizatori su zenička razvojna agencija ZEDA i Agencija za razvoj preduzeća Eda. „Danas u Zenici počinjemo sa izradom strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća za narednih sedam godina, usklađujući tako taj proces kreiranja sa strategijama i procesima na višim nivoima“, objašnjava Zdravko Miovčić, direktor agencije EDA.

Taj posao se odvija u okviru projekta harmonizacije strateškog i zakonskog okvira za mala i srednja preduzeća u BiH. „Mi smo složena zemlja sa više zakona paralelno i kroz projekat podržan od švedske SIDE i njihove ambasade nastojimo da dođemo do harmonizacije zakona i strategija, poštujući raspored nadležnosti kakav je u zemlji“, kaže Miovčić. „U Zenici radimo lokalnu strategiju, a paralelno ćemo raditi i strategije na nivou F BiH, RS-a i Brčko distrikta . Želimo harmonizovati politiku i dati smjernice i na tom nivou. Važno je da krećemo iz Zenice, jer je upravo ovaj grad prije 15 godina bio među prvima koji je kreirao strategiju razvoja i krenuo u pravcu podrške malim i srednjim preduzećima“, ističe Miovčić.

„Svi projekti koje je do sada Agencija ZEDA realizovala bile su u interesu razvoja grada, aktuelne strategije, kao i razvoja malih i srednjih preduzeća“, kazao je Senad Pašalić, direktor Zede. „Ovo za nas ne znači ništa novo i riječ je o smjernicama kakve projekte i u budućnosti trebamo praviti, i kakve mjere donositi na nivou grada, u cilju unapređenja poduzetništva a time i zapošljavanja te samozapošljavanja“, kaže Senad Pašalić, direktor Agencije ZEDA.

Današnjoj radionici prisustvovali su predstavnici različitih institucija koje se bave razvojem malih i srednjih preduzeća na lokalnom i višim nivoima, poslovne zajednice, gradske administracije, kao i predstavnici Agencije ZEDA.(Belinda D.)