Skupljene milijarde za autoputeve – građani traže izgradnju

Ilustracija

Više od deset milijardi maraka. Sa toliko novca raspolažu vlasti Bosne i Hercegovine, prikupljenih od putarina i akciza na gorivo.

Taj novac namijenjen je za izgradnju autocesta, ili – služi kao garancija za odobrene kredite. Na terenu – dinamika izgradnje autocesta nije srazmjerna brzini priljeva novca. Daleko je to od uravnoteženosti. Osim akciza i putarina, na raspolaganju su i milijarde iz drugih izvora. Ali, te milijarde još nisu iskorištene. BiH ima blizu 220 kilometara autoputa.

Više od dvije milijarde 600 miliona maraka prikupljeno je od putarine za održavanje puteva, od 2006. do sredine ove godine. Još milijardu 600 miliona prikupljeno je od putarine za izgradnju autocesta, u posljednjih deset godina. Podaci Uprave za indirektno oporezivanje još govore da je od akciza na gorivo od 2006. do sredine ove godine naplaćeno više od šest milijardi. Ukupno – 10 milijardi maraka se slilo u sektor izgradnje infrastrukture. A na terenu imamo nešto više od 200 kilometara završenih auocesta u cijeloj zemlji. Samo Autoceste Federacije BiH godišnje raspolažu sa 180 miliona maraka od akciza.

“Oni se drže u Union banci. S njim servisiramo kredite, s njim servisiramo kamate”, priča Adnan Terzić, direktor Autocesta FBiH.

A na terenu se trenutno gradi 36 kilometara autocesta, tvrdi on.

“Rok završetka mart – august 2022. Tad ćemo imati 36 kilometara uvezanih autoputa”.

Gdje je tih 36 kilometara?

“Ima ćemo od Bradine, Tunel Ivan do Tarčina spojeno sa Zenicom, i skroz tamo do izlaza u Nemiloj”, dodaje Terzić.

Osim završenih kilometara od Zenice do Tarčina, izgrađeno je 10 kilometara od Svilaja do Odžaka. Međutim, ti kilometri nisu u funkciji, jer nije završen most na Savi, niti je izgrađen dio Koridora koji prolazi kroz entitet Republika Srpska.

“Mi smo od 1. januara 2017. do danas na autoputu uradili 350 miliona maraka. (Zašto niste uradili 35 kilometara, koliko je dugačak Koridor?) Zato što nije naših 350 kilometara, naših je svega 280”, tvrdi direktor Autocesta FBiH.

Republika Srpska do sada je izgradila 106 kilometara autocesta, a stižu i nova obećanja.

“Mi imamo u planu da u narednom periodu planiramo da izgradimo 420 kilometara autoputeva, i 470 kilometara brzih puteva, i još nešto magistralnih i regionalnih puteva”, kaže Neđo Trninić, ministar prometa RS.

Na fasadi zgrade Parlamentarne skupštine radovi. Međutim, pitanje je da li unutar ove zgrade dovoljno rade parlamentarci? Oni bi trebali odobriti niz sporazuma vrijednih milijardu eura, od koji bi se trebala financirati izgradnja autocesta, brzih cesta, mostova i tunela.

Ali nisu…

“Oko 700 miliona eura u opticaju koji bi se mogli koristiti za izgradnju autocesta. Ali, ne možem pristupiti tim sredstvima zbog nemogućnosti ratifikacije u Parlamentu”, navodi Saša Dalipagić, zamjenik ministra prometa BiH.

Osim ratifikacije, već dugo je na čekanju ostvarenje obećanja da će BiH postati veliko gradilište.

izvor: Bors B./N1 BiH