Obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa cerebralnom paralizom

Danas se u Servis centru Udruženja roditelja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima „Dlan“ Zenica, održao program obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa cerebralnom paralizom, Dana osoba sa cerebralnom paralizom FBiH, osme godišnjice Saveza udruženja osoba sa cerebralnom paralizom  FBiH.

Održana je izborna Skupština Saveza i za direktoricu imenovana prof. dr. Emira Švraka.

Savez  brine za oko 600 porodica u pet kantona  FBiH koje imaju članove sa ovakvim poteškoćama, ali , kako kažu, broj kojima je potrebna pomoć je znatno veći. Jedna od članica Saveza je i Udruženje roditelja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima „Dlan“ Zenica.

Direktor, Selvedin Dedić,  ističe značaj postojanja Saveza koji omogućava saradnju, razmjenu iskustava i podrazumijeva  veću pomoć porodicama i njihovim članovima  oboljelim od cerebralne paralize ili onesposobljenim na neki drugi način.

Selvedin Dedić, predsjednik Udruženja “Dlan”

Prof. dr. Emira Švraka, direktorica Saveza udruženja osoba sa cerebralnom paralizom  FBiH, podsjeća da je Savez i izdavačka kuća, što je jako značajno za porodice i osobe za cerebralnom paralizom. Izdata su tri priručnika i dvije monografije koje su sada obavezna literatura na velikom broju fakulteta političkih i pedagoških nauka i medicinskih  fakulteta. Najavljuje da će Savez  realizovati još dva projekta, senzorna osjetljivost djece predškolskog uzrasta i  art terapija i pristupačno stanovanje. Oba projekta bi trebala početi 1. novembra  i trajati šest mjeseci. Očekivanja su da bi Savez nakon projekta  pristupačno stanovanje mogao dobiti još jednu, regionalno značajnu  djelatnost i osnovati Savjetovalište za pristupačno stanovanje, i na taj način ukazati na značaj prilagođenih uslova stanovanja za osobe s motoričkim poteškoćama, a posebno one koje koriste neko od pomagala kao što su okupaciona kolica.

prof. dr. Emira Švraka, direktorica Saveza udruženja osoba sa cerebralnom paralizom  FBiH

Direktorica Švraka je napomenula da bi se, pored isticanja arhitektonskih barijera, trebala posebna pažnja obratiti i na informaciono-komunikacijske i  socijalno-ekonomske barijere, kako bi se ovim osobama pomoglo u što više aspekata života i na što više načina.  (Zijada Ramić)