Obavijest potrošačima iz JP “Grijanje” d.o.o. Zenica

Javno preduzeće “Grijanje” d.o.o. Zenica, obavještava svoje cijenjene potrošače da je u toku punjenje vrelovodne i toplovodne mreže sistema daljinskog grijanja, za nastupajuću sezonu grijanja 2019./2020. godina.

“Molimo Vas da obratite pažnju na instalacije grijanja u Vašem prostoru, te da svako eventualno curenje vode iz instalacija prijavite dežurnoj službi JP “Grijanje” na telefon
032/ 423 – 102”, navodi se u obavještenju.